برج میلاد تهران - 90/02
بیست و ششمین نمایشگاه بانکداری اسلامی - 91/06
بیست و ششمین نمایشگاه بانکداری اسلامی - 91/06
نمایشگاه بانکداری Elecit - مشهد- 91/05
نمایشگاه بانکداری Elecit - مشهد- 91/05
نمایشگاه بانکداری Elecit - مشهد- 91/05
شعبه فدک ( جنوب تهران )- 90/02
نمایشگاه بانکداری الکترونیک - 90/10
افتتاح اولین شعبه تمام الکترونیکی بانکی کشور -90/11
افتتاح اولین شعبه تمام الکترونیکی بانکی کشور -90/11
فرودگاه امام (ره) - کیوسک - 90/12
تلکام سافت ( گروه تولید ) - 90/06
هجدهمین نمایشگاه بین المللی (ایران الکامپ) _ 1391/09/19
شهاب ملی ( شعبه تمام الکترونیکی بانک ملی) - 91/09
31 دوره جشنواره فیلم فجر - برج میلاد تهران
31 دوره جشنواره فیلم فجر - سینما فلسطین تهران
نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری و... _ 91/12
نمایشگاه الکامپ 2019
 • برج میلاد تهران - 90/02
 • بیست و ششمین نمایشگاه بانکداری اسلامی - 91/06
 • بیست و ششمین نمایشگاه بانکداری اسلامی - 91/06
 • نمایشگاه بانکداری Elecit - مشهد- 91/05
 • نمایشگاه بانکداری Elecit - مشهد- 91/05
 • نمایشگاه بانکداری Elecit - مشهد- 91/05
 • شعبه فدک ( جنوب تهران )- 90/02
 • نمایشگاه بانکداری الکترونیک - 90/10
 • افتتاح اولین شعبه تمام الکترونیکی بانکی کشور -90/11
 • افتتاح اولین شعبه تمام الکترونیکی بانکی کشور -90/11
 • فرودگاه امام (ره) - کیوسک - 90/12
 • تلکام سافت ( گروه تولید ) - 90/06
 • هجدهمین نمایشگاه بین المللی (ایران الکامپ) _ 1391/09/19
 • شهاب ملی ( شعبه تمام الکترونیکی بانک ملی) - 91/09
 • 31 دوره جشنواره فیلم فجر - برج میلاد تهران
 • 31 دوره جشنواره فیلم فجر - سینما فلسطین تهران
 • نمایشگاه فرصتهای سرمایه گذاری در حوزه گردشگری و... _ 91/12
 • نمایشگاه الکامپ 2019
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای تلکام سافت (سال 1399) محفوظ می باشد.