اخبار/ برگزاری دوره دوم آموزش شرکت سداد
لیست اخبار 
برگزاری دوره دوم آموزش شرکت داده ورزی سداد
پنجشنبه  6 تیر 1392

دومین دوره آموزش کیوسکهای بانک ملی ایران پس از برگزاری دوره اول برای 22 نفر از پرسنل شرکت سداد برگزار گردید.

پس از برگزاری دوره اول آموزش کیوسکهای بانک ملی ایران، دوره دوم نیز در 2 روز متوالی در تاریخ 5 و 6 تیرماه 1392 در سالن آموزش شرکت سداد توسط مدرسین تلکام سافت برگزار گردید. شرکت کنندگان در این دوره ضمن بهره برداری از مباحث مطرح شده در پایان دوره گواهینامه آموزشی دریافت نمودند.

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای تلکام سافت (سال 1399) محفوظ می باشد.