اخبار/ برگزاری دوره آموزش شرکت سداد
لیست اخبار 
برگزاری دوره آموزشی شرکت داده ورزی سداد
پنجشنبه  23 خرداد 1392

اولین دوره آموزش کیوسکهای بانک ملی ایران برای 15 نفر از پرسنل شرکت داده ورزی سداد در تاریخ 22و23 خرداد ماه 1392 برگزار گردید.

اولین دوره آموزش کیوسکهای بانک ملی ایران شامل کیوسک صدور آنی کارت هدیه، خود سرویس دیواری شارژ و فروش بلیت الکترونیکی و گیشه مکانیزه بانکی برای 15 نفر از پرسنل شرکت داده ورزی سداد به مدت 2 روز در تاریخ 22 و 23 خرداد ماه 1392 در سالن آموزش شرکت سداد توسط مدرسین شرکت تلکام سافت برگزار گردید.

شرکت کنندگان در این دوره ضمن بهره برداری از مباحث مطرح شده در پایان دوره گواهینامه آموزشی دریافت نمودند.

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای تلکام سافت (سال 1399) محفوظ می باشد.