رول کاغذ کیوسک و خودپرداز

Kiosk and ATM Paper Roll
4668451

رول کاغذ حرارتی کیوسک و خودپرداز


Kiosk and ATM Paper Roll
کاغذ حرارتی به کاغذ های رولی اطلاق می گردد که با انتقال حرارت از دستگاه های پرینتر چاپ می گردند ، ضخامت رول کاغذ حرارتی بسیار کم بوده و در متراژ های ۶ الی ۴۸۰ متر در مدل های گوناگون برای دستگاههای مختلف تولید می گردد.
کاغذ حرارتی به سه گروه رولی تقسیم می گردد که شامل کاغذ حرارتی ۵۴ میلیمتری که به صورت رایج جهت استفاده در پوز های بانکی و ترازوی دیجیتال مورد استفاده قرار می گیرد، کاغذ حرارتی ۵۷ میلیمتری گروه دوم کاغذ حرارتی می باشد که برای استفاده در پرینتر ترازو و صندوق فروشگاهی مورد استفاده قرار می گیرد و گروه سوم رول حرارتی ۸۰ میلیمتری می باشد که به رول کاغذ ۸ سانتی نیز معرفی می گردد و در کیوسک ها و خودپرداز ها مورد استفاده قرار می گیرد که کیفیت رول های ذکر شده به دلیل تنوع شرکت های تولید رول کاغذ بسیار متنوع بوده است.
این کاغذ ها در رنگ و سایز های مختلف قابل عرضه می باشند.