سوئیچ کیوسک بانکی

Banking Switch Software (BSS)
مجموعه دانش بنیان تلکام سافت به منظور اتصال کیوسک ها بـه شبکه بانکی، اقدام به طراحـی و تـولید سوئیـچ میانی کیوسک بانکی با نــام BSS نموده اسـت. کیوسـک ها از طریق این سوئیچ میانی قادر خواهند بـود به انواع سوئیچ های بانکی مـتصل گردند. یکپارچه سازی نرم افزار کیوسک، مدیریت اتصال کیوسک به شبکه بـانکی و عدم نیاز به تغییر نرم افزار کیوسـک با تغییر سوئیچ و یا پروتکل های آن و همچنین امکان ارائه انواع سرویسهای ارزش افزوده از مزایای این سیستم می باشد. ارتقاء امنیت، پایداری، انعطاف پذیری از قابلیت های مهم دیگر این سیستم است.

بسته سوئیچ کیوسک بانکی متشکل از چهار بخش ذیل می باشد:

 
BSS Software
 
BSS Software